Deelnemen aan de Elph-weekenden

GET THE POWER OF ELPH

Wek je levenskracht en ruim je geest op
-Een seminar van vrijdag tot zondag-

Het vermogen tot meer lichtheid, vreugde en een leven in harmonie en helderheid draagt ieder mens in zich – in zijn hart.
ELPH kan helpen, dit te activeren, zodat we met de kern van ons wezen – de zuivere liefde – in contact kunnen komen.
Door de geleide ELPH-meditaties en de gemakkelijk toegankelijke beschrijving van de samenhang tussen binnen en buiten, ondersteund door de door ELPH ontwikkelde essencen kunnen we ons dagelijks leven een nieuwe richting en het leven weer meer kwaliteit geven.

the power of Elph

 

 

 

 

 

Tijdens dit weekend krijg je de sleutel om je lichaamssystemen te begrijpen. Je ervaart, hoe door meditatie je geest helder kan worden en je krijgt eenvoudige, praktische aanwijzingen om je dagelijks leven te verlichten.

Deze bijeenkomst zal je eraan herinneren, dat je de kwaliteit van je leven zelf in de hand hebt en je ervan bewust maken, dat je het gemakkelijk kunt hebben.
Eenvoudig leven – praktisch handelen. Je hoeft het alleen maar te doen!
Lichtheid is een geboorterecht! Herinner jezelf daaraan.

De ELPH-weekenden worden misschien weer  aangeboden. Het seminar loopt van vrijdag 17.00 uur tot zondag 13.30 uur.

 

Lees meer over de online verbindingen, seminars en opleidingen die door Mhaádeii gegeven worden.